INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Pielgrzymka na Warmię

W dniach 24-26 września odbyła się pielgrzymka parafialna do miejsc kultu religijnego na Warmii. To rejon Polski u nas mało znany, ale stanowiący przez wieki enklawę katolicką na ziemiach dawnych Prusów. Od czasu Pokoju Toruńskiego w 1466 roku aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. należał do Polski. Ludność pochodzenia polskiego i niemieckiego w zgodzie zamieszkiwała te tereny. Dopiero polityka rządu Pruskiego doprowadziła do wielkich antagonizmów narodowościowych z kulminacją w czasie istnienia III Rzeszy. Po wojnie na Warmii pozostało niewielu rdzennych mieszkańców, dotarła tu fala osadnicza z wielu rejonów  Polski, a także z ziem odebranych Polsce na mocy postanowień wielkich mocarstw.

Pofalowany krajobraz Warmii, lasy i nieliczne jeziora są pełne uroku. W odróżnieniu od Mazur, gdzie religią dominującą był luteranizm, Warmia pełna jest kościołów, pięknych przydrożnych kaplic i krzyży, często o wielkiej wartości artystycznej. Niestety wiele miejscowości (nie tylko na Warmii) zostało poważnie  i często bezsensownie zniszczonych podczas działań wojennych prowadzonych przez Armię Czerwoną. Zabytki, które przetrwały i te odbudowane świadczą jednak o wielkiej wierze mieszkańców i przywiązaniu do katolicyzmu.

W czasie pielgrzymki nawiedziliśmy sanktuaria maryjne w Gietrzwałdzie, Stoczku Klasztornym i Krośnie., a także sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie, gdzie znajduje się słynna Kalwaria Warmińska. Odwiedziliśmy katedrę we Fromborku, mieście Kopernika, ze słynnymi organami. Znajduje się tam późnogotycki ołtarz z figurą Madonny - Opiekunki Fromborka. W Polskiej Kaplicy uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez ks. Łukasza Wasia - duchowego opiekuna pielgrzymki. Zwiedziliśmy pełen zabytków kościół w Ornecie (miasteczko szczęśliwie ocalało w czasie II wojny światowej).  Przejechaliśmy trasą widokową na Zalewem Wiślanym do Elbląga, który leży już poza Warmią.  Błękitne niebo bez jednej nawet chmurki było dla nas pięknym prezentem od Pana Boga. We Fromborku świetnie było widać odległą o 12 km Mierzeję Wiślaną oddzielającą Zalew Wiślany od Bałtyku.Ostatnim miejscem odwiedzonym przez pielgrzymów było sanktuarium maryjne w Świętej Lipce, leżącej już na Mazurach. Ks.  Łukasz Waś prowadził modlitwy i poruszające rozważania. Były to prawdziwe rekolekcje w drodze.
 
Tekst: Tomasz Kamiński (red. "Głos św. Antoniego")
Zobacz również: galeria zdjęć

Wspomnienia innych uczestników pielgrzymki (wersja .doc):

 artykuły
 

>> Krzyś ŚDM na rękach młodzieży naszej parafii więcej...
>> S
potkanie Młodych w Berlinie 
więcej...
>> Adwent - Czy chcesz odnowić swoje życie więcej...
>> Wywiad z Moniką Kuszyńską więcej...

>> Sercańskie Dni Młodych 2011 więcej...

>> ReCOOLekcje z Batmanem - dzień po dniu więcej...

>> Wielki Post - czas wyciszenia więcej...

>> Ostatnia droga Metropolity Lubelskiego więcej...

>> Wspomnienie o Pasterzu więcej...

>> Odszedł od nas wspaniały człowiek  więcej...

>> Ekumenizm - droga do jedności więcej...

>> Wywiad z ks. Markiem Kuśmierczykiem więcej...

>> Pielgrzymka na Warmię  więcej...

>> Wywiad z p. Józefem Szopińskim  więcej...

>> Jan Paweł II - Odwaga Świętości  więcej...

>> Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę  więcej...

>> Pielgrzymka do Sanktuarium św. Antoniego więcej...

>> Wywiad z ks. Mirosławem Ładniakiem więcej...

>> XVIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
       na Jasną Górę 
więcej...

>> "Kobieta - dar i tajemnica" - Lednica 2010  więcej...

>> Historia pewnej kapliczki... więcej...

>> Relacja ze spotkania młodych Taizé-Poznań
2009/2010r.
więcej...

>> Wywiad z p. Prezes zespołu "Brusowianki Polesie" więcej...[ mateusz.pl ]