INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Ks. Stanisław Fel
(rezydent od 1986 r.)

ks. Stanislaw Fel

data urodzenia: 17.02.1960 r.

data święceń: 15.12.1984 r.

e-mail: s.fel@kuria.lublin.pl, stanisław.fel@kul.lublin.pl

godność: kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej

tytuły: profesor doktor habilitowany socjologii, magister teologii

funkcja naukowa: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL