INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Ks. Artur Janczarek
(rezydent od 2009 r.)

ks. Artur Janczarek

data urodzenia: 04.07.1976 r.

data święceń: 02.06.2001 r.

e-mail: a.janczarek@diecezja.lublin.pl

tytuł: magister teologii

funkcje: kapelan Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, duszpasterz "Siloe"