INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Ks. Marian Matusik
(rezydent od 2008 r.)

ks. Marian Matusik

data urodzenia: 03.05.1944 r.

data święceń: 17.06.1969 r.

e-mail: ksmarian@gmail.com

godności: kapelan Ojca Świętego, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej

tytuł: licencjusz teologii