INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY
w Parafii św. Antoniego Lublinie

 

WIKARIUSZE

Ks. Fel Stanisław (1986 – 1991)

Ks. Pazdzior Stanisław (1986 – ...)

Ks. Bodak Tadeusz (1986 - 1987)

Ks. Kuś Andrzej (1987 - 1996)

Ks. Serwatka Marian (1991 - 1997)

Ks. Tabaka Aleksander (1993 - 1997)

Ks. Wojciechowski Grzegorz (1996 - 1998)

Ks. Kolasa Grzegorz (1997 - 2003)

Ks. Ziółkowski Dariusz (1997 - 2000)

Ks. Wiącek Piotr (1998 - 2000)

Ks. Kuś Edward (2000 -2003)

Ks. Kontek Krzysztof (2000 - 2002)

Ks. Szymański Paweł (2002 - 2005)

Ks. Szostak Zdzisław (2003 - 2007)

Ks. Muciek Jerzy (2003 - 2004)

Ks. Kwaśniak Marek  (2004 - 2006)

Ks. Hułas Maciej (2005 - 2006)

Ks. Pęcak Paweł (2005 - 2007)

Ks. Serwin Tomasz (2006 - 2009)

Ks. Dec Sebastian (2007 - 2010)

Ks. Salach Mariusz (2007 - 2012, urlop: 2012 - 2013,  od 2013)

Ks. Mudrak Łukasz (2009 - 2012)

Ks. Waś Łukasz (2010 - 2014)

Ks. Matusik Marian (2012 - 2013)

Ks. Sałaga Leszek (od 2012)

Ks. Zdybel Paweł (od 2014)

 

REZYDENCI

Ks. Fel Stanisław (od 1991)

Ks. Pazdzior Stanisław (1986 - 2006)

Ks. Nowak Marian (1990 - 1991)

Ks. Domański Jan (1994 - 1996)

Ks. Jakubiak Krzysztof (1995 - 1996)

Ks. Nadbrzeżny Antoni (1996 – 1999)

Ks. Matusik Marian (1996 - 1997)

Ks. Szczypa Józef (od 1997)

Ks. Bp. Miziński Artur (1998 - 2001)

Ks. Różyk Wojciech (1999 - 2001)

Ks. Bodak Tadeusz (2001 - 2002)

Ks. Wysmulski Hubert (2006 – 2008)

Ks. Janczarek Artur (od 2009)

Ks. Matusik Marian (2008 - 2012, od 2013)

Ks. Szlachta Szymon (od 2013)

Ks. Bednar Franciszek  (od 2013)