INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Ks. Leszek Sałaga
(wikariusz od 2012 r.)

 

data urodzenia: 04.09.1982 r.

data święceń: 26.05.2007 r.

e-mail: lsalaga@wp.pl

tytuł: magister teologii