INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Ks. Szymon Szlachta
(rezydent od 2013 r.)


data urodzenia: 19.11.1943 r.

data święceń: 06.08.1967 r.

godności: kapelan Ojca Świętego, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej

tytuł: magister teologii