INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Ks. Paweł Zdybel
(wikariusz od 2014 r.)


data urodzenia: 18.05.1987 r.

data ¶więceń: 02.06.2012 r.

e-mail: plzdybel@gmail.com

tytuł: magister teologii