INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Wszystkie wydania "Głosu św. Antoniego" do pobrania w formie .pdf:

Pierwszy numer "Głosu św. Antoniego" (grudzień 1997)

Czerwiec 2009 | Lato 2009 | Wrzesień 2009 | Listopad 2009 | Grudzień 2009 | Styczeń 2010 | Luty 2010 | Marzec, Kwiecień 2010 | Maj 2010 | Czerwiec 2010 | Lato 2010 | Wrzesień 2010 | Październik 2010 | Listopad 2010 | Grudzień 2010 | Styczeń 2011 | Luty 2011 | Marzec 2011 | Kwiecień 2011 | Maj 2011 | Czerwiec 2011| Lato 2011| Wrzesień 2011 | Październik 2011| Listopad 2011 | Grudzień 2011 | Styczeń 2012| Luty 2012| Marzec 2012 | Kwiecień 2012 |Maj 2012| Czerwiec 2012 | Lato Cz I, Cz II 2012| Wrzesień Cz I, CzII 2012| Październik 2012 |Listopad 2012| Grudzień 2012 cz I. cz II, cz. III| Styczeń 2013 cz I, czII, cz. III | Luty 2013 cz I, cz II | Marzec 2013 |Kwiecień 2013 cz.I cz II cz III, cz. IV| Maj 2013 cz I, czII | Czerwiec 2013 cz. I, cz. II, cz. III, cz.IV| Lato 2013 cz I cz II cz III|Wrzesień 2013 czI, czII cz III cz IV | Październik 2013 cz I, cz II Listopad 2013 cz. I, cz. II, cz.III Grudzień 2013 cz I, cz II cz III Styczeń 2014 cz I cz II Luty 2014 cz I cz II  Marzec 2014 Kwiecień 2014 Maj 2014 Czerwiec 2014 Lato 2014  Wrzesień 2014 Październik 2014 Listopad 2014 Grudzień 2014 Styczen 2015

Głos św. Antoniego jest miesięcznikiem parafialnym, powstałym z inicjatywy ówczesnego prezesa Oddziału Akcji Katolickiej - Mariana Klina przy współpracy Zbigniewa Wdowiaka oraz dzięki dużej życzliwości i aprobacie ks. Proboszcza Stanisława Roga.

Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1997 roku, w 11. roku istnienia parafii. Metropolita Lubelski Józef Życiński udzielił błogosławieństwa dla redakcji i jej planów. Również ks. Proboszcz skierował kilka życzliwych słów. Pierwszym redaktorem naczelnym był przez pół roku Stanisław Gaszyński.

Od czerwca 1998 roku do sierpnia 1999 roku pismo było wydawane przez zespół redakcyjny pod kierunkiem Mariana Klina i Zbigniewa Wdowiaka. Składem komputerowym i drukiem zajmowali się Teresa i Waldemar Gągołowie.

Od września 1999 roku do chwili obecnej pismo ukazuje pod redakcją Ewy i Tomasza Kamińskich, którzy również zajmują się składem komputerowym. Radę programową tworzą: ks. prałat Stanisław Róg, ks. prałat Marian Matusik, ks. Mariusz Salach, ks. Łukasz Waś.

Stali współpracownicy: ks. prof. Marek Dziewiecki, Kazimiera Flis, Janina Swół, Roman Wołczyk, Monika Piechnik.

Wieloletnim współpracownikiem, niemalże od samego początku, był śp. profesor Mieczysław Wieliczko, który nieoczekiwanie odszedł do Pana 20 sierpnia 2009 r. Profesor tematy swoich artykułów opierał na bogatej ikonografii naszego kościoła, której był współtwórcą, przy życzliwej akceptacji ks. Proboszcza Stanisława Roga.

Gazetka drukowana jest w wydawnictwie Polihymnia.

Głos św. Antoniego  jest zapisem bieżących wydarzeń z życia parafii. Pełni rolę nie tylko rejestracyjno-informacyjną, ale również ewangelizacyjną i formacyjną.

Czasopismo wpisało się trwale w historię parafii. Z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich Jana Pawła II ukazało się specjalne wydanie poświęcone Ojcu Świętemu, przekazane mu drogą korespondencyjną. Wydanie specjalne ukazało się też po odejściu Jana Pawła II do Pana. Z okazji nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim wizerunku został wydany numer specjalny, cały w kolorze.

Wydania specjalne ukazały się m.in. po śmierci św. Jana Pawła II, po wyborze papieża Benedykta XVI oraz po jego abdykacji, a także tuż po wyborze na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. W listopadzie 2014 roku ukazał się 200 numer czasopisma.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Kontakt przez kancelarię parafialną, kiosk parafialny oraz z redakcją bezpośrednio lub pocztą elektroniczną - antoniglos@gmail.com

Ewa i Tomasz Kamińscy