INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Historia parafii

20 stycznia 1986 r. zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. Proboszczem i budowniczym kościoła został ks. mgr Stanisław Róg.

Pierwszym darem dla nowo budującego się kościoła był obraz Jezusa Miłosiernego ofiarowany 14 lipca 1986 r. przez p. Grażynę Karolewicz. Obraz ten jest w naszym kościele do dziś.

Tymczasową kaplicę ofiarował proboszcz parafii w Poniatowej, ks. Józef Kozłowicz, którą przywieziono na plac budowy 30.10.1986 r. Kaplica została zmontowana pod nadzorem p. Bolesława Sobiecha.

29 listopada 1986 parafia przyjęła za patrona św. Antoniego Padewskiego.

Już 8 grudnia o godz. 17.00 została odprawiona pierwsza Msza święta.

14 grudnia 1986 r. o godz. 15.00 Ordynariusz Lubelski bp. Bolesław Pylak wraz z 30 księżmi odprawił Mszę świętą i dokonał poświęcenia placu, krzyża i kaplicy.

18 grudnia 1986 r. ks. Janusz Rzeźnik rozpoczął pierwsze rekolekcje adwentowe. Pierwsi księża skierowani do pracy duszpasterskiej to: ks. dr Stanisław Paździor, ks. Tadeusz Bodak i ks. Stanisław Fel.

Projekt kościoła i całego kompleksu sakralnego wykonał zespół lubelskich inżynierów: Antoni Herman—architektura, Jan Wacko—konstrukcja, Feliks Dragan—instalacje wod-kan-co-gaz, Henryk Burdzanowski—instalacje elektryczne. Kierownikiem budowy został inż.. Tadeusz Lipski—nasz parafianin.

16 lutego 1992 r. została poświęcona kaplica Matki Bożej oraz dzwonów przez ks. bp. Piotra Hemperka.

W dzień odpustu 13 czerwca 1992 r. pierwszą Mszę św. w murach jeszcze wznoszonego kościoła odprawił abp Bolesław Pylak. Dokonał też poświęcenia kościoła.

25 lipca 1987 r. zostały rozpoczęte wykopy pod dom katechetyczny.

25 października 1987 r. rozpoczęło się nawiedzenie rodzin przez kopię obrazu MB Jasnogórskiej.

Plebanię zaczęto budować 26 października 1987 r.

9 września 1988 r. rozpoczęły się pierwsze prace przy wykopach pod kościół.

4 grudnia 1988 r. ks. bp Ryszard Karpiński poświęcił dom katechetyczny.

10 czerwca 1990 r. bp. Bolesław Pylak dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Obok kościoła materialnego rodził się kościół duchowy, który był dużym wsparciem dla budujących.

W dniu 16 lutego 1992 r. bp Piotr Hemperek poświęcił kaplicę tygodniową pw. Matki Bożej, Świętych i Błogosławionych Polskich. Ks. Biskup poświęcił również dzwony.

W dzień odpustu 13 czerwca 1992 r. abp Bolesław Pylak dokonał poświęcenia naszego kościoła.

Wyjątkowo krótki czas budowy naszego kościoła (4 lata) był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu parafian, a przede wszystkim dzięki operatywności i doskonałej organizacji prac przez ks. Proboszcza Stanisława Roga. Należy pamiętać, że kościół był budowany w czasach, kiedy w Polsce panowały problemy zaopatrzeniowe, od gwoździ poczynając. Nie bez znaczenia była modlitwa i ofiara cierpienia chorych i samotnych.

W dniach od 21-28 listopada 1993 r. odbyły się I Misje Święte, które prowadzili Ojcowie sercanie Adam Brzeźniak i Maciej Moskwa. 26 listopada 1993 r. odbył się uroczysty akt oddania parafii Bożemu Sercu oraz poświęcenie pamiątkowych obrazków Najświętszego Serca Jezusowego.

W sobotę 27 listopada 1993 odbyła się uroczystość intronizacji Krzyża Misyjnego z napisem: Jezu, ufam Tobie.

W 1995 r. dzięki staraniom ks. Stanisława Fela otrzymaliśmy od niemieckiej parafii w Holfeld 26 głosowe organy piszczałkowe, które na nowo złożył pan Jerzy Kukla, organmistrz z Bielska-Białej.
Organy zostały poświęcone w uroczystość odpustową św. Antoniego przez abp. Bolesława Pylaka.

13 maja 1995 r. w rocznicę objawień fatimskich i 14 rocznicę zamachu na Jana Pawła II została ustawiona przed kościołem figura Matki Bożej Fatimskiej ufundowana przez Kółka Różańcowe. Poświęcenia figury dokonał 20 maja o. Szymon Niezgoda.

W Roku Jubileuszowym 2000 odbyły się II Misje Święte w dniach 15-22 października. Prowadzili je: ks. Ireneusz Chmielewski, salezjanin i ks. Jan Madej z Diecezji Siedleckiej. Pamiątką Misji jest drugi krzyż z napisem: Bóg jest Miłością. Dwunastometrowy krzyż ustawiony został w pobliżu skarpy przy rondzie.

W niedzielę 29 października 2000 r. Metropolita Lubelski Józef Życiński dokonał uroczystego poświęcenia naszego kościoła. W homilii podkreślił, że Kościół to nie tylko mury, ale wszyscy wierni. Od nich zależy dalszy Jego trwanie i rozwój. Na uroczystość przybyło kilkudziesięciu kapłanów m.in. Ks. prof. Adam Szafrański oraz rzesza wiernych.

W dniach 3 i 4 października 2004 r. naszą parafię nawiedziła Matka Boża w Jej Jasnogórskiej Ikonie. Było to wielkie wydarzenie, które zostało poprzedzone trzydniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez ks. prałata Józefa Szczypę i ks. kanonika Lucjana Szubartowskiego. W czasie nocnego czuwania kościół był pełen wiernych. O północy odprawiona została Msza św. dziękczynna, na którą licznie przybyli: siostry zakonne oraz kapłani pochodzący lub pracujący dawniej w naszej parafii. Obecność Matki Bożej Częstochowskiej zainspirowała wielu wiernych do podjęcia postanowień duchowych i materialnych. Przedłużeniem obecności Maryi wśród nas jest odbywające się od 16 października 2005 r. nawiedzenie obrazu Matki Bożej w rodzinach.

W piątek 23 czerwca 2006 roku w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczorowej został odmówiony przez kapłanów, siostry i wiernych Akt Intronizacji Serca Jezusowego przed ustawioną przy ołtarzu figurą Serca Jezusowego. Następnie figura została procesyjnie przeniesiona z kościoła i ustawiona na przygotowanym postumencie na początku ul Trześniowskiej. Poświęcenia figury dokonał ks. prałat Józef Szczypa. Ks. proboszcz Stanisław Róg wyraził nadzieję, że Chrystus będzie nas błogosławił swoją obecnością, darzył pokojem, uzdalniał do miłości wszystkich mieszkańców i osób przechodzących nieopodal.

Historia naszej parafii obfitowała w powołania do życia konsekrowanego. W ciągu 20 lat kapłanami zostało 13 naszych rodaków:

ks. Krzysztof Grabowski, salezjanin, ks. Mirosław Zając, ks. Andrzej Daniewicz, pallotyn, ks. Krzysztof Grzesiak, ks. Arkadiusz Paśnik, ks. Marek Słomka, ks. Andrzej Gołębiowski, salezjanin, ks. Bogdan Kalinowski, ks. Tomasz Adamczyk, ks. Krzysztof Kwiatkowski, ks. Wojciech Adamczyk, sercanin, ks. Marcin Pidek, ks. Paweł Walkowiak, salezjanin,

Możemy się również szczycić tym, że z racji zamieszkania rodziców, nasz rodak ks. dr Artur Miziński 30 maja 2004 r. został biskupem pomocniczym naszej diecezji.

We Włoszech w Diecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Maceracie uczy się alumn Paweł Król.

Nie brakuje też powołań do życia zakonnego. W styczniu 2005 r. śluby wieczyste złożył br. Robert Bernat, kapucyn. W zakonach żeńskich są nasze rodaczki m.in. s. Estera Mizińska, betanka, s. Anna Zarzeka ze Zgromadzenia św. Jana Chrzciciela, s. Agnieszka Młynarczykowska, urszulanka Unii Rzymskiej, s. Zelia Sztorc ze Zgromadzenia Sióstr Św. Rodziny i s. Elżbieta Maria Kuriatto, urszulanka szara.

Nic więc dziwnego, że nasza parafia nazywana jest kopalnią powołań.

W parafii działają różne grupy wspólnotowe. Jednym z najstarszych jest Krąg Biblijny i Żywy Różaniec. Rodzina Różańcowa jest najliczniejsza. Inne grupy parafialne to: Legion Maryi, Ruch Domowego Kościoła, Akcja Katolicka, AA, Al-anon, Alateen, Oaza Młodzieżowa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Harcerze „Zawiszy”, ministranci, lektorzy, Rada Parafialna, Rada Duszpasterska, Chór Cecyliański, Schola Dziecięcia i Schola Młodzieżowa.

Przy parafii działa prężnie Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza prowadzona pod patronatem Akcji Katolickiej.

Odwiedź galerię: "Historia parafii"

Źródło: Ewa i Tomasz Kamińscy, Głos św. Antoniego