INFO: Ładowanie...

 • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Chrzest 
Eucharystia 
S. Pokuty i Pojednania 
S. Małżeństwa 
Namaszczenie Chorych
Bierzmowanie


CHRZEST

Dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
 3. Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej


Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

- ukończyły 16. rok życia
- przyjęły sakrament bierzmowania
- są wierzące i praktykujące
- są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym


Terminy konferencji przedchrzcielnych

Konferencje odbywają się w środy o godz. 19.00 w sali domu katechetycznego (obok biblioteki).

EUCHARYSTIA

Godziny Mszy św.:

Niedziele i święta: 700, 900, 1030 (górny kościół – dorośli; dolny kościół – dzieci), 1200, 1800 (Msza dla młodzieży)

Święta zniesione: 700, 930, 1630, 1800

Dni powszednie: 700, 730, 1800 (dodatkowo o 1630 w pierwsze piątki miesiąca w roku szkolnym)

Nabożeństwa okresowe codziennie o godz. 1730

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

 Codziennie od ok. godz. 8.00 (po Mszy św. porannej) do godz. 18.00 (do Mszy św. wieczorowej) - z wyjątkiem niedziel.

Całodzienna Adoracja odbywa się w ciszy z wyjątkiem wspólnych modlitw:

- godz. 8.00 i 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

- godz. 12.00 - Anioł Pański

- godz. 17.15 - Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego

W pierwszą sobotę miesiąca oraz 16. dnia miesiąca adoracja po Mszy św. wieczorowej zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 2100


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Istnieje możliwość spowiedzi w czasie każdej Mszy św., a także w pierwsze piątki miesiąca w czasie roku szkolnego od godz. 1600

http://www.spowiedz.pl/


NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest osobom, u których znacznie pogorszył się stan zdrowia, szczególnie osobom w podeszłym wieku.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia w kancelarii bądź telefonicznie.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty:

 1. Dowody osobistemających zawrzeć związek małżeński
 2. Aktualne metryki chrztu z aktualną datą wystawienia
 3. Świadectwo bierzmowania
 4. Ostatnie świadectwo z religii lub indeks
 5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskieji poradni rodzinnej
 6. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnegodo ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
 7. Nowożeńcy spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią
 8. Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka
 9. Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem


Terminy konferencji przedmałżeńskich
Konferencje odbywają się w środy o godz. 1900 w Domu Katechetycznym. Konferencje mają charakter zamknięty.


Plan konferencji przedmałżeńskich 2015/2016 (
terminarz)


 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos św. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kancelaria:

7.30 - 8.00 od poniedziałku do soboty

17.00 - 17.45 od poniedziałku do piątku

w niedziele po Mszach udzielamy informacji i przyjmujemy intencje Mszy św.

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com

baner_jmj_mateusz