INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Świetlica  Opiekuńczo-Wychowawcza przy naszej parafii została zarejestrowana  28.12. 1998 roku w rejestrze Kuratora Oświaty, w 1999 roku w Rejestrze Miasta Lublin,  a 4 października 1999 r. rozpoczęła swoja działalność. Pierwszym dyrektorem świetlicy była Danuta Bodzak, emerytowana nauczycielka, która pełniła funkcję do 31.12.1999 r. Od 1 marca 2000 do 31 stycznia 2001 r dyrektorem została Katarzyna Siedlecka. Obowiązywał Program Akademii Młodzieżowej, odbywały się wycieczki rowerowe, ogniska, kluby filmowe. 1 lutego 2001 roku Anna Czerwonka przejęła stanowisko dyrektora Akademii Młodzieżowej, w której dzieci i młodzież zdobywały różne zdolności, umiejętności i sprawności. Od tego roku także były organizowane obozy wakacyjne w góry do Zalesia k/ Limanowej, które są tradycją do dnia dzisiejszego. Obóz cieszy się dużym zainteresowaniem i chęcią wyjazdów przez dzieci i młodzież z naszej parafii i nie tylko. Przez wiele lat świetlica pozyskuje na obóz wychowawców – wolontariuszy, którzy są alumnami  Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, a  także studentów i pracowników pedagogicznych.
    Funkcję kolejnego kierownika 1.01. 2009 przejęła Agnieszka Woś, która pełni ją do chwili obecnej. Wychowawcą jest Sylwia Bełzak. Świetlica wspiera wiele rodzin, pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji, zapewnia posiłki, na które pieniądze pozyskujemy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Lublin, organizuje różnego rodzaju zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, organizuje wycieczki, wyjazdy, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, także z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Lublin. Tradycją od 3 lat stało się wystawianie kiermaszy świątecznych, ręcznie robionych cudeniek przez wychowanków i wolontariuszy naszej świetlicy. Na następny kiermasz zapraszamy już 4 grudnia 2011 po każdej Mszy św. Placówka organizuje także uroczyste spotkania Wielkanocne i Wigilijne, gdzie zapraszając rodziny naszych wychowanków, księży, wolontariuszy, sympatyków Świetlicy, stajemy się jedną wielką rodziną. Śpiewamy kolędy, składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem, dzieci wystawiają dla zaproszonych gości Jasełka. Placówka współpracuję Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie,  parafią, szkołą im. Orląt Lwowskich, Bankiem Żywności w Lublinie, organizując zbiórki żywności, Szkołą Podstawową nr. 4, kuratorami, rodzicami naszych wychowanków, innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, z którymi organizujemy imprezy, Dni Dziecka, Andrzejki, Konkursy. Warto też dodać, że przez te lata działania świetlicy regularną pomoc, opiekę i wsparcie otrzymało około 200 wychowanków. Dodatkowo dzieci co roku biorące udział w wyjazdach wakacyjnych, feriach na miejscu, imprezach Mikołajkowych.
Placówka wspierana jest przez wielu sponsorów i życzliwych ludzi, bez których nie moglibyśmy funkcjonować. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować księdzu proboszczowi, który nieodpłatnie wynajmuje pomieszczenia dla Świetlicy i zawsze wspiera nasza działalność, jest „bardzo dobrym duchem” i opiekunem. Dziękujemy także Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, Urzędowi Miasta Lublin,  wolontariuszom, którzy przez te lata działania świetlicy, przyczynili się do pomocy dzieciom w lekcjach, w zajęciach dodatkowych, organizowaniu imprez i zbiórek. Wyrazy wdzięczności także dla sponsorów, wielu życzliwych ludzi, którzy wspierali i nadal wspierają nas finansowo, rzeczowo i duchowo. Bez tej nieocenionej pomocy działanie naszej placówki nie byłoby możliwe w takiej jakości w jakiej funkcjonuje.

Opracowała: Agnieszka Woś

 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos św. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kancelaria:

7.30 - 8.00 od poniedziałku do soboty

17.00 - 17.45 od poniedziałku do piątku

w niedziele po Mszach udzielamy informacji i przyjmujemy intencje Mszy św.

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com

baner_jmj_mateusz