INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Modlitwa dziecka
do św. Antoniego Padewskiego


Święty Antoni z Padwy, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus, weź w opiekę mnie, który obieram Cię dzisiaj za swego patrona, orędownika, opiekuna i przewodnika. Postanawiam mocno za Twą przyczyną i Twym przemożnym wstawiennictwem zawsze iść drogą wiary, nadziei, miłości Boga i bliźniego. Bądź dla mnie obrońcą przed złem i przewodnikiem na drodze życia do­czesnego i szczęścia wiecznego w niebie. Amen.