INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Obranie sobie za patrona św. Antoniego z Padwy

Sw_antoni

Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa! Tyś dostąpił zaszczy­tu piastować Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w Niebieskiej Krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i do­brodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś.

Na nowo obieram ciebie dzisiaj za mego orę­downika i wiernego ojca. Postanawiam mocno nigdy cię nie opuścić ani nie pozwolić ubliżyć twej sławie, lecz zawsze cię czcić i kochać. Proszę cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi to­warzyszem w drodze do wieczności, moim orę­downikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen.

O święty Antoni, ubogacony łaską Bożą, do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdy­chają, a wzdychając pomocy, znajdują ją. Ja także z wielką ufnością proszę cię o pomoc w mych przykrościach i trudach życia codziennego. Racz mnie wspierać w ostatniej godzinie mego życia. Przyjmij mnie, o najłaskawszy Św. Antoni, na swego sługę i syna (córkę). Niech miłość twoja będzie dla mnie opoką, która wiele u Boga zdzia­łać może, która pomoże mi dostąpić Królestwa Niebieskiego i pozwoli godnie umrzeć w obec­ności Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Amen.