INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Kiedy możemy uzyskać odpust zupełny?

 

Odpust zupełny można uzyskać wypełniając warunki zwykłe oraz następujące dzieła:

- adoracja Najświętszego Sakramentu (minimum 30 minut)
- pobożny udział w uroczystej procesji eucharystycznej (szczególnie  iipodczas uroczystości Bożego Ciała)
- nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z iimodlitwą za zmarłych (choćby tylko w myślach)
- pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie    ii„Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”
- pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie iikrzyża
- udział w ćwiczeniach duchowych (rekolekcje) trwających przynajmniej iiprzez trzy dni
- publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczystość iiNajświętszego Serca Jezusowego
- publiczne odmówienie Aktu Poświęcenia rodzaju ludzkiego iiChrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla
- przystąpienie po raz pierwszy do Komunii świętej lub udział w takiej pobożnej ceremonii
- odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej  ii(należy odmówić przynajmniej jedną część - pięć dziesiątek - w sposób iiciągły; z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic)
- czytanie Pisma Świętego (przynajmniej przez pół godziny)
- odmówienie w sposób uroczysty hymnu „Przed tak wielkim iiSakramentem…” w Wielki Czwartek i w uroczystość Bożego Ciała,
- publiczne odmówienie hymnu: „Ciebie Boże wysławiamy...“ w w w w iiw  ostatnim dniu roku
- publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź...” i i i i i w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego
- pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie iierygowanymi; połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa oraz iiprzechodzeniem od stacji do stacji - w publicznym odprawianiu iiwystarczy przechodzenie prowadzącego)
- odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii iiPaschalnej lub w rocznicę swego chrztu
- w momencie śmierci, o ile wierny miał za życia zwyczaj odmawiania iijakichkolwiek modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek iizastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego),
- odmówienie modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…” po iiKomunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek iiWielkiego Postu i w Wielki Piątek
- Odpust zyskują członkowie rodziny, która pierwszy raz poświęca się iipodczas specjalnego obrzędu z udziałem kapłana lub diakona iiNajświętszemu Sercu Pana Jezusa albo Świętej Rodzinie Jezusa, Maryi i i Józefa, jeżeli pobożnie odmawiają modlitwę z tekstu zaaprobowanego, iiprzed wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa lub Świętej iiRodziny
- w Polsce: udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali“ (raz w tygodniu w iiokresie Wielkiego Postu).

Odpusty zupełne za nawiedzenie następujących kościołów (dodatkowo odmawiając „Ojcze nasz” i „Wierzę”):

- bazyliki mniejszej: w uroczystość św. Piotra i Pawła (29.06); w dniu  ii2 sierpnia; w święto tytułu bazyliki
- katedry: w święto katedry św. Piotra (22.02); w rocznicę konsekracji iibazyliki na Lateranie (9.11); w uroczystość św. Piotra i Pawła iii(29.06); w dniu 2 sierpnia; w święto tytułu katedry
- sanktuarium: w święto tytułu; jeden raz w ciągu roku; w dniu iiuczestnictwa w zbiorowej pielgrzymce
- kościoła parafialnego: w dniu 2 sierpnia; w święto tytułu (w naszej iiparafii 13 czerwca)
- kościoła zakonnego lub kaplicy zakonnej: w święto założyciela iizgromadzenia