INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Modlitwa o pomoc i opiekę

Kłaniamy się tobie, św. Antoni, wielki nasz patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przy­szedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopo­tach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawien­nictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpie­niu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufno­ścią błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której za­wdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zba­wienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, św. Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kiero­wał ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, któ­rzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opie­kę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.