INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Kiedy możemy uzyskać odpust cząstkowy?

Są cztery ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:

- Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który w wykonywaniu iiswoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, wznosi swoją iimyśl do Boga z pokorną ufnością, dołączając jakieś pobożne iiwestchnienie (choćby tylko wewnętrznie)
- Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który wiedziony duchem iiwiary sam siebie ofiaruje lub przeznacza swoje dobra w duchu iimiłosierdzia na służbę bliźnich żyjących w potrzebie
- Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który w duchu pokuty iipowstrzymuje się dobrowolnie od czegoś, co samo w sobie godziwe  iioraz przyjemne dla niego osobiście
- Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który w szczególnych iiokolicznościach życia codziennego dobrowolnie wyznaje wiarę wobec iiinnych (modlitwa przed posiłkiem, przeżegnanie się koło kościoła)
- Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który odwiedzi cmentarz iioraz pomodli się w intencji zmarłych.


Wykaz niektórych odpustów cząstkowych.

Otrzymuje się je za:


- odmówienie modlitwy: „Czynności nasze...” (kolekta z czwartku po iiPopielcu)
- odmówienie aktów cnót teologicznych i żalu za grzechy
- odmówienie hymnu: „Uwielbiam Cię nabożnie…”
- odmówienie modlitwy: „Do Ciebie, o święty Józefie…”
- odmówienie modlitwy: „Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Boże, za iiwszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki iiwieków. Amen”
- odmówienie modlitwy: „Aniele Boży…”
- odmówienie modlitwy: „Anioł Pański” (w okresie wielkanocnym ii„Królowo nieba”)
- odmówienie hymnu „Duszo Chrystusowa…”
- odmówienie Składu Apostolskiego (pacierzowe wyznanie wiary) lub iiSymbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego (mszalne wyznanie iiwiary)
- akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek iipobożnej formuły
- odmówienie jutrzni lub nieszporów żałobnych
- udział w nauczaniu lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej,
- odmówienie psalmu 129: „Z głębokości…”
- odmówienie litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego iiSerca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, iiLoretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, do św. Józefa, do iiWszystkich Świętych
- odmówienie kantyku: „Magnificat”
- odmówienie modlitwy: „Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia. iiBroń nas od wroga i przyjmij w godzinę śmierci”
- odmówienie modlitwy św. Bernarda: „Pomnij, o Najświętsza Panno iiMaryjo…”
- odmówienie psalmu 50: „Zmiłuj się...”
- uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Bożym iiNarodzeniem, Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem,
- odmówienie małych oficjów: o Męce Pańskiej, o Najświętszym Sercu iiPana Jezusa, o Matce Bożej, o Niepokalanym Poczęciu, o św. Józefie
- odmówienie zatwierdzonej przez władzę kościelną modlitwy o iipowołania kapłańskie i zakonne
- odmówienie modlitwy za Papieża: „K. Módlmy się za Papieża iinaszego... W. Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy iiszczęściem na ziemi, i broni przed nieprzyjaciółmi”
- wysłuchanie przepowiadanego Słowa Bożego (kazania)
- odmówienie modlitwy o jedność Kościoła
- uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia
- odmówienie modlitwy: „Wieczny odpoczynek…”
- odmówienie modlitwy: „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia...”
- pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów: „W Imię Ojca i Syna i iiDucha Świętego. Amen”
- odmówienie modlitwy: „Pod Twoją obronę...”
- odmówienie modlitwy: „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca iiwiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal”
- odmówienie modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…” po iiKomunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek iiWielkiego Postu i w Wielki Piątek