INFO: Ładowanie...

 • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Gorzkie żale

gz

 Pobudka

 1. Gorzkie żale przybywajcie,
  Serca nasze przenikajcie.
 2. Rozpłyńcie się, me źrenice,
  Toczcie smutnych łez krynice.
 3. Słońce, gwiazdy omdlewają,
  Żałobą się pokrywają.
 4. Płaczą rzewnie Aniołowie,
  A któż żałość ich wypowie?
 5. Opoki się twarde krają,
  Z grobów umarli powstają.
 6. Cóż jest, pytam, co się dzieje?
  Wszystko stworzenie truchleje!
 7. Na ból męki Chrystusowej
  Żal przejmuje bez wymowy.
 8. Uderz, Jezu, bez odwłoki
  W twarde serc naszych opoki!
 9. Jezu mój, we krwi ran swoich
  Obmyj duszę z grzechów moich!
 10. Upał serca swego chłodzę,
  Gdy w przepaść męki Twej wchodzę
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooPowrót do góry strony

Część I

Pobudka

Hymn

 1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje,
  Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje;
  Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje,
  Me serce mdleje.
 2. Pana świętości uczeń zły całuje,
  Żołnierz okrutny powrozmi krępuje!
  Jezus tym więzom dla nas się poddaje,
  Na śmierć wydaje.
 3. Bije, popycha tłum nieposkromiony,
  Nielitościwie z tej i owej strony,
  Za włosy targa: znosi w cierpliwości
  Król z wysokości.
 4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta,
  Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta;
  Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie
  Serca kochanie.
 5. Oby się serce we łzy rozpływało,
  Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
  Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości
  Dla Twej miłości!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

 1. Jezu, na zabicie okrutne,
  Cichy Baranku od wrogów szukany,
  Jezu mój kochany!
 2. Jezu, za trzydzieści srebrników
  Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany,
  Jezu mój kochany!
 3. Jezu, w ciężkim smutku żałością,
  Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany,
  Jezu mój kochany!
 4. Jezu, na modlitwie w Ogrójcu
  Strumieniem potu krwawego zalany,
  Jezu mój kochany!
 5. Jezu, całowaniem zdradliwym
  Od niegodnego Judasza wydany,
  Jezu mój kochany!
 6. Jezu, powrozami grubymi
  Od swawolnego żołdactwa związany,
  Jezu mój kochany!
 7. Jezu, od pospólstwa zelżywie
  Przed Annaszowym sądem znieważany,
  Jezu mój kochany!
 8. Jezu, przez ulice sromotnie
  Przed sąd Kajfasza za włosy targany,
  Jezu mój kochany!
 9. Jezu, od Malchusa srogiego
  Ręką zbrodniczą wypoliczkowany,
  Jezu mój kochany!
 10. Jezu, od fałszywych dwóch świadków
  Za zwodziciela niesłusznie podany,
  Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, Dla nas zelżony i pohańbiony. Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

 1. Ach! Ja Matka tak żałosna!
  Boleść mnie ściska nieznośna.
  Miecz me serce przenika.
 2. Czemuś, Matko ukochana,
  Ciężko na sercu stroskana?
  Czemu wszystka truchlejesz?
 3. Co mię pytasz? Wszystkam w mdłości,
  Mówić nie mogę z żałości,
  Krew mi serce zalewa.
 4. Powiedz mi, o Panno moja,
  Czemu blednieje twarz Twoja?
  Czemu gorzkie łzy lejesz?
 5. Widzę, że Syn ukochany
  W Ogrójcu cały zalany
  Potu krwawym potokiem.
 6. O Matko, źródło miłości,
  Niech czuję gwałt Twej żałości!
  Dozwól mi z sobą płakać.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooPowrót do góry strony

Część II

Pobudka

Hymn

 1. Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje,
  Jako dla ciebie sobie nie folguje.
  Przecież Go bardziej, niż katowska, dręczy,
  Złość twoja męczy.
 2. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia,
  Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia;
  Dla białej szaty, którą jest odziany,
  Głupim nazwany.
 3. Za moje złości grzbiet srodze biczują;
  Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują
  Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody
  Zdrój żywej wody.
 4. Pycha światowa niechaj, co chce, wróży,
  Co na swe skronie wije wieniec z róży,
  W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony,
  Jest ozdobiony!
 5. Oby się serce we łzy rozpływało,
  Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
  Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości,
  Dla Twej miłości!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

 1. Jezu, od pospólstwa niewinnie
  Jako łotr godzien śmierci obwołany,
  Jezu mój kochany!
 2. Jezu, od złośliwych morderców
  Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany,
  Jezu mój kochany!
 3. Jezu, pod przysięgą od Piotra
  Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany,
  Jezu mój kochany!
 4. Jezu, od okrutnych oprawców
  Na sąd Piłata, jak zabójca szarpany,
  Jezu mój kochany!
 5. Jezu, od Heroda i dworzan,
  Królu niebieski, zelżywie wyśmiany,
  Jezu mój kochany!
 6. Jezu, w białą szatę szydersko
  Na większy pośmiech i hańbę ubrany,
  Jezu mój kochany!
 7. Jezu, u kamiennego słupa
  Niemiłosiernie biczmi wysmagany,
  Jezu mój kochany!
 8. Jezu, przez szyderstwo okrutne
  Cierniowym wieńcem ukoronowany,
  Jezu mój kochany!
 9. Jezu, od żołnierzy niegodnie
  Na pośmiewisko purpurą odziany,
  Jezu mój kochany!
 10. Jezu, trzciną po głowie bity,
  Królu boleści, przez lud wyszydzany,
  Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, Dla nas zelżony, wszystek wykrwawiony. Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

 1. Ach, widzę Syna mojego
  Przy słupie obnażonego,
  Rózgami zsieczonego!
 2. Święta Panno, uproś dla mnie,
  Bym ran Syna Twego znamię
  Miał na sercu wyryte!
 3. Ach, widzę jako niezmiernie
  Ostre głowę rani ciernie!
  Dusza moja ustaje!
 4. O Maryjo, Syna swego,
  Ostrym cierniem zranionego,
  Podzielże ze mną mękę!
 5. Obym ja, Matka strapiona,
  Mogła na swoje ramiona
  Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
 6. Proszę, o Panno jedyna,
  Niechaj krzyż Twojego Syna
  Zawsze w sercu swym noszę!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooPowrót do góry strony

Część III

Pobudka

         Hymn

 1. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz?
  Serce me, czemu całe nie truchlejesz?
  Toczy twój Jezus z ognistej miłości
  Krew w obfitości.
 2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala,
  Sromotne drzewo na ramiona zwala;
  Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka,
  Jęczy i stęka.
 3. Okrutnym katom posłuszny się staje,
  Ręce i nogi przebić sobie daje,
  Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi
  Nasz Zbawca drogi!
 4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już Ciało,
  Aby na tobie dłużej nie wisiało!
  My je uczciwie w grobie położymy,
  Płacz uczynimy.
 5. Oby się serce we łzy rozpływało,
  Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
  Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości,
  Dla Twej miłości!
 6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności
  Za Twe obelgi, męki, zelżywości,
  Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny,
  Cierpiał bez winy!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

 1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie
  Jako złoczyńca z łotry porównany,
  Jezu mój kochany!
 2. Jezu, przez Piłata niesłusznie
  Na śmierć krzyżową za ludzi skazany,
  Jezu mój kochany!
 3. Jezu, srogim krzyża ciężarem
  Na kalwaryjskiej drodze zmordowany,
  Jezu mój kochany!
 4. Jezu, do sromotnego drzewa
  Przytępionymi gwoźdźmi przykowany,
  Jezu mój kochany!
 5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów
  Na drzewie hańby ukrzyżowany,
  Jezu mój kochany!
 6. Jezu, od stojących wokoło
  I przechodzących szyderczo wyśmiany,
  Jezu mój kochany!
 7. Jezu, bluźnierstwami od złego,
  Współwiszącego łotra wyszydzany,
  Jezu mój kochany!
 8. Jezu, gorzką żółcią i octem
  W wielkim pragnieniu swoim napawany,
  Jezu mój kochany!
 9. Jezu, w swej miłości niezmiernej
  Jeszcze po śmierci włócznią przeorany,
  Jezu mój kochany!
 10. Jezu, od Józefa uczciwie
  I Nikodema w grobie pochowany,
  Jezu mój kochany!

  Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, Dla nas zmęczony i krwią zbroczony. Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

 1. Ach, Ja Matka boleściwa,
  Pod krzyżem stoję smutliwa,
  Serce żałość przejmuje.
 2. O Matko, niechaj prawdziwie,
  Patrząc na krzyż żałośliwie,
  Płaczę z Tobą rzewliwie.
 3. Jużci, już moje Kochanie
  Gotuje się na skonanie!
  Toć i ja z Nim umieram!
 4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą,
  Dzielić się Twoją żałobą
  Śmierci Syna Twojego.
 5. Zamknął słodką Jezus mowę,
  Już ku ziemi skłania głowę,
  Żegna już Matkę swoją!
 6. O Maryjo, Ciebie proszę,
  Niech Jezusa rany noszę
  I serdecznie rozważam.


  Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooPowrót do góry strony