INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Hymny

Ciebie, Boga, wysławiamy

1. Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, Panu wieczna chwała,
1. Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy,
2. Heruby, serafinowie ślą wieczystej pieśni głosy.

3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
3. Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały,
4. Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła,
5. Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste,
6. Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
7. Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie
8. I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
9. Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami,
10. Gdyś odkupił nas od zbrodni drogiej Swojej Krwi strugami.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy wiecznej chwały zlej nam zdroje,
11. Zbaw o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata, prowadź w niebios błogie bramy,
12. My w dzień każdy, Władco co świata, Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny,
13. O, w dniu onym racz nas, Panie od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw Swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki:
14. W Tobie, Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

Powrót do góry strony

Boże, coś Polskę

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
1. Otaczał blaskiem potęg i chwały,
1. Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
1. Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
1. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
1. Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
2. Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
2. I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
2. W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
2. Przed Twe ołtarze...

3. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
3. A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
3. Jakże to musi być okropnie z tymi,
3. Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
3. Przed Twe ołtarze ...

4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
4. Użyźnij pola, spustoszałe łany,
4. Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
4. Przestań nas karać, Boże zagniewany!
4. Przed Twe ołtarze ...

5. Boże, którego ramię sprawiedliwe
5. Żelazne berła władców świata kruszy,
5. Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
5. Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
5. Przed Twe ołtarze ...

6. Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy
6. Oddaj od nas klęski, mordy boju,
6. Połącz wolności węzłem Twoje ludy
6. Pod jedno berło Anioła Pokoju.
6. Przed Twe ołtarze ...

7. Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
7. Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
7. Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
7. Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.
7. Przed Twe ołtarze ...

8. Boże Najświętszy, od którego woli
8. Istnienie świata całego zależy,
8. Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
8. Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
8. Przed Twe ołtarze ...

9. Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
9. Za naszych braci poległych błagamy,
9. By ich męczeństwa uwieńczone skronie
9. Nam do wolności otworzyły bramy.
9. Przed Twe ołtarze ...

10. Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
10. W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
10. A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
10. Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
10. Przed Twe ołtarze ...

11. Powstała z grobu na Twe władne słowo
11. Polska, wolności narodów chorąży.
11. Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
11. Znów swobodnie Orzeł Biały króży !
11. Przed Twe ołtarze ...

Powrót do góry strony

My chcemy Boga

1. My chcemy Boga, Panno święta!
    O, usłysz naszych wołań głos!
    Miłości Bożej dźwigać pęta,
    To nasza chluba, to nasz los.
    Błogosław, słodka Pani!
    Błogosław wszelki stan!
    My chcemy Boga! My poddani!
    On naszym Królem, On nasz Pan.

2. My chcemy Boga w rodzin kole,
    W troskach rodziców, w dziatek snach;
    My chcemy Boga w książce, w szkole,
    W godzinach wytchnień, w pracy dniach.   
    Błogosław ...


3. My chcemy Boga w wojsku, w sądzie
    W rozkazach królów, w księgach praw
    W służbie na morzu i na lądzie
    Spraw to Maryjo, spraw, o spraw
    Błogosław ...

4. My chcemy Boga w wszelkim stanie
    Boga niech wielbi szlachta, lud
    Pan, czy robotnik, czy mieszczanin
    Bogu niech niosą życia trud
    Błogosław ...

5. My chcemy Boga w naszym kraju
     Wśród starodawnych polskich strzech,
     W polskim języku i zwyczaju,
     Niech Boga wielbi chrobry Lech.   
     Błogosław ...

6. My chcemy Boga w każdej chwili,
     I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
     Czy nam się pociech niebo schyli,
     Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.   
     Błogosław ...

7. My chcemy Boga! Jego prawo
     Niech będzie naszych czynów tchem!
     Byśmy umieli chętnie, żwawo:
     Obierać dobre, gardzić złem!   
     Błogosław ...

Powrót do góry strony

Nie rzucim, Chryste

1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
1. Nie damy pogrześć wiary!
1. Próżne zakusy duchów złych
1. I próżne ich zamiary.
1. Bronić będziemy Twoich dróg.
1. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
2. Popłynie hymn wspaniały;
2. Niech żyje Jezus Chrystus Król
2. W koronie wiecznej chwały!
2. Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
2. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

3. I taki triumf, taki cud
3. Powieje z Jasnej Góry
3. I z taką wiarą ruszy lud
3. Synowie Polski, córy,
3. Że jak mgławica pierzchnie wróg.
3. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Powrót do góry strony