INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Modlitwa rodziców za dzieci
za przyczyną św. Antoniego Padewskiego

sw_antoni

Święty Antoni z Padwy, piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus, oddaję pod twoją szczególną opiekę moje dziecko, ufając Twojej miłości i dobroci. Proszę cię, rozpalaj je w wie­rze ku Bogu, umacniaj je w czystości i świętości, ochraniaj przed złem tego świata i prowadź po drogach życia do Jezusa Chrystusa, który pra­gnie, aby wszystkie dzieci przychodziły do Niego. Niech zajaśnieje twoja miłość, łaskawość i świę­tość, aby wszyscy poznali najświętsze oblicze Ojca Niebieskiego, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen.