INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

Ostatnia droga Metropolity Lubelskiego
J.E. Ks. Abp. Józefa Życińskiego


Jest czwartek - 10 lutego, kilka minut przed godziną 20. Dociera do nas informacja - Jego Ekscelencja Metropolita Lubelski Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński nie żyje. Dla wielu z nas był to szok. Odszedł od nas wielki człowiek. Powróciła do Domu Ojca osoba bardzo związana z naszą parafią. Ksiądz Arcybiskup zmarł nagle w Wiecznym Mieście; nieopodal Stolicy Piotrowej w Casa Romana del Clero. Odszedł od nas około godziny 16 - chwilę później miał się spotkać z polskimi księżmi studiującymi w Rzymie. W ich gronie miał być nasz były wikariusz - ks. Sebastian Dec.

Tego dnia rozpoczął się trudny okres dla Lubelskiego Kościoła. Stracił swojego Pasterza. Lublin pogrążył się w żałobie. Każdy z nas na chwilę się zatrzymał i pomyślał: "Co dalej?" . Pogrążyliśmy się w żałobie, zadumie i oczekiwaniu na powrót Metropolity Lubelskiego do Jego Katedry.

Poniżej spróbujemy podsumować ostatnią drogę naszego umiłowanego Pasterza - Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

♦ ♦ ♦

Rzym
12.02.2011
Pierwszą ze stacji pogrzebowych był kościół polski z Rzymie. 12 lutego została odprawiona tam Msza w intencji zmarłego Arcybiskupa. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił Arcybiskup Józef Kowalczyk. Podczas liturgii Prymas Polski wspominał między innymi jak bardzo Jan Paweł II cenił sobie postać naszego Pasterza. W gronie kapłanów współkoncelebrujących Eucharystię byli także ks. kard. William Levada oraz ks. Sebastian Dec.

♦ ♦ ♦

Rzym
13.02.2011


13 lutego o godzinie 19.00 greckokatoliccy wychowankowie Metropolitaranego Seminarium Duchownego w Lublinie, studiujący w Rzymie odprawili Panichidę - nabożeństwo za duszę zmarłego Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

♦ ♦ ♦

Tarnów
15.02.2011
Tarnów był pierwszą polską stacją na trasie konduktu pogrzebowego Księdza Arcybiskupa. Mszy żałobnej przewodniczył ordynariusz Diecezji Tarnowskiej - ks. Biskup Wiktor Skworc. Wraz z nim  Eucharystię współkoncelebrowało wielu biskupów oraz ponad 400 księży. W uroczystościach na ziemi tarnowskiej uczestniczyli również bliscy współpracownicy Metropolity Lubelskiego: osobisty sekretarz ks. Tomasz Adamczyk, Biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Artur Miziński jak również koordynator uroczystości pogrzebowych - ks. Mirosław Ładniak. Biskup Skworc w swojej homilii wspominał, że Arcybiskup Życiński "Widział głębiej i dalej, umiał rozpoznawać znaki czasu". Na zakończenie Mszy świętej ks. Biskup Artur Miziński podziękował wszystkim przybyłym za modlitwę i pamięć o zmarłym Pasterzu. W tarnowskim pożegnaniu uczestniczyło wiele osób, chcących oddać ostatni raz hołd zmarłem Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu. Następnego dnia kondukt żałobny z ciałem Metropolity Lubelskiego po godzinie 9 wyruszył w stronę Chełma.

♦ ♦ ♦

Chełm
16.02.2011


16 lutego kondukt z ciałem Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego  dotarł do Chełma. Mieszkańcy tego miasta czekali na swojego Pasterza przy kościele Rozesłania Świętych Apostołów. Tam po krótkiej modlitwie wszyscy wyruszyli razem w drogę do Bazyliki p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po dotarciu do świątyni rozpoczęło się czuwanie modlitewne zakończone Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej Józefa Wróbla.

♦ ♦ ♦

Dys
16.02.2011

Po zakończeniu uroczystości w Chełmie, ciało Arcybiskupa Lubelskiego zostało przewiezione na chwilę do domu sióstr zakonnych Karmelitanek Bosych w Dysie, z którymi silnie związany był Metropolita Lubelski. Często przebywał w ich domu, polecał swoje ważne decyzje ich modlitwom.

♦ ♦ ♦

Lublin - Metropolitarne Seminarium Duchowne
16.02.2011

Przed godziną 21.30 kondukt żałobny z ciałem Księdza Arcybiskupa dotarł do Metropolitarnego Seminarium Duchownego - miejsca, ważnego w życiu Arcybiskupa Józefa Życińskiego. W seminaryjnym kościele przez całą noc trwało modlitewne czuwanie przy doczesnych szczątkach Pasterza.

♦ ♦ ♦

Lublin - Kuria Metropolitarna,
wieczorne czuwanie na KUL

17.02.2011


Kilkanaście minut przed godziną 15 kondukt żałobny dotarł do Kurii Metropolitarnej w Lublinie. Tam trumna z ciałem Pasterza trafiła na prawie godzinę do prywatnej kaplicy biskupów lubelskich. Była to okazja do pożegnania się najbliższych współpracowników z Księdzem Arcybiskupem. Następnie kondukt żałobny udał się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie odbyło się modlitewne czuwanie społeczności akademickiej.

♦ ♦ ♦

Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski
18.02.2011


Mszy w intencji zmarłego Arcybiskupa Lubelskiego w kościele akademickim KUL przewodniczył jak również homilię wygłosił J.E. kard. Józef Glemp. Wśród gości przybyłych na tę uroczystość były władze miasta, województwa, reprezentanci lubelskich uczelni oraz rzesze lublinian.

♦ ♦ ♦

Lublin - Kondukt żałobny
18.02.2011Po godzinie 14 ulicami Lublina ruszył kondukt żałobny z ciałem Metropolity Lubelskiego. Wzięły w nim udział tysiące lublinian. Wśród nich byli przedstawiciele władz, policji, wojska, straży, wielu kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Po dotarciu do drzwi Archikatedry zostały odprawione krótkie modlitwy w trzech obrządkach: katolickim, judaistycznym i muzułmańskim.

♦ ♦ ♦

Lublin - Msza żałobna z udziałem młodzieży
18.02.2011


Wszyscy doskonale wiemy jak ważne miejsce w życiu Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego zajmowała młodzież. Nie mogło, więc zabraknąć młodych ludzi w Archikatedrze przy trumnie Metropolity. Mszy przewodniczył nasz rodak - ks. Biskup Artur Miziński. W swojej homilii wspominał między innymi o licznych spotkaniach Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego z młodzieżą. Katedra wypełniona była po brzegi, wielu z wiernych nie dało rady już wejść do świątyni, dlatego został ustawiony specjalny telebim przy wejściu do niej. Później w Archikatedrze odbyły się nieszpory z udziałem Kapituły Archidiecezjalnej a następnie Msza żałobna z udziałem osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Wróbla.

♦ ♦ ♦

Lublin - Nocne czuwanie
18/19.02.2011


Przez całą noc w Lubelskiej Archikatedrze trwało czuwanie modlitewne wiernych Kościoła Lubelskiego przy trumnie z ciałem Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Od godziny 2.00 modlitwę prowadzili przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej.

♦ ♦ ♦

Lublin - Msza pogrzebowa
19.02.2011


Punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęła się liturgia Mszy świętej pogrzebowej Metropolity Lubelskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Przewodniczył jej Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Celestino Migliore. Homilię wygłosił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Mszę koncelebrowało liczne grono kardynałów, biskupów jak również kilkuset księży. Wśród przybyłych gości byli między innymi Prezydent RP Bronisław Komorowski,wraz z małżonką, przedstawiciele sejmu, senatu, władz wojewódzkich i miejskich. Na początku uroczystości przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP odczytał postanowienie o nadaniu Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Najważniejsza z lubelskich świątyń nie zdołała pomieścić wszytskich wiernych, dlatego na Placu Katedralnym oraz okolicznych w kościołach ustawiono specjalne telebimy, aby tam wierni kościoła lubelskiego mogli towarzyszyć swojemu Pasterzowi w Jego ostatniej drodze. Ostatniej części uroczystości pogrzebowych przewodniczył Kard. Stanisław Dziwisz, po czym ciało naszego Pasterza zostało złożone w kryptach Archikatedry Lubelskiej. Do trumny został dołączony specjalny dokument - tzw. Rogito dotyczący życia, śmierci i pogrzebu Arcybiskupa. Jego treść rozpoczyna się słowami:

"Śmierć i pogrzeb świętej pamięci Arcybiskupa Józefa Mirosława Życińskiego

Dnia 10 lutego roku Pańskiego 2011, około godziny 16.00 w Casa Romana del Clero w Rzymie, przy via Traspontina 18, odszedł z tego świata do domu Ojca Niebieskiego Arcybiskup Józef Mirosław Życiński, metropolita lubelski.

Józef Życiński był jedenastym biskupem lubelskim, a drugim metropolitą tej stolicy biskupiej."

Wszyscy doskonale wiemy, jak Księdzu Arcybiskupowi zależało na tym, aby zdolna, uboga młodzież mogła kontynuować naukę, dlatego administrator Archidiecezji Lubelskiej ks. Biskup Mieczysław Cisło prosił, żeby wierni zamiast kwiatów na pogrzeb przyniesli drobne datki, które złożą się na stypendia dla zdolnej ale ubogiej młodzieży.

♦ ♦ ♦

Dzisiaj ostatni raz pożegnaliśmy naszego Pasterza - Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Zakończył się pewien etap w dziejach naszej Archidiecezji. Teraz naszym zadaniem jest kontynuowanie myśli i czynów Metropolity Lubelskiego.

♦ ♦ ♦

Tekst: Mateusz Wójcik
Zdjęcia: Mateusz Wójcik, Archidiecezja Lubelska
Część zdjęć oraz tekst Rogito pochądzące ze stron Archidiecezji Lubelskiej została zamieszczona za zgodą rzecznika Metropolity Lubelskiego - ks. Mieczysława Puzewicza.

♦ ♦ ♦

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z
uroczystości pogrzebowych Metropolity Lubelskiego

 artykuły
 

>> Krzyś ŚDM na rękach młodzieży naszej parafii więcej...
>> S
potkanie Młodych w Berlinie 
więcej...
>> Adwent - Czy chcesz odnowić swoje życie więcej...
>> Wywiad z Moniką Kuszyńską więcej...

>> Sercańskie Dni Młodych 2011 więcej...

>> ReCOOLekcje z Batmanem - dzień po dniu więcej...

>> Wielki Post - czas wyciszenia więcej...

>> Ostatnia droga Metropolity Lubelskiego więcej...

>> Wspomnienie o Pasterzu więcej...

>> Odszedł od nas wspaniały człowiek  więcej...

>> Ekumenizm - droga do jedności więcej...

>> Wywiad z ks. Markiem Kuśmierczykiem więcej...

>> Pielgrzymka na Warmię  więcej...

>> Wywiad z p. Józefem Szopińskim  więcej...

>> Jan Paweł II - Odwaga Świętości  więcej...

>> Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę  więcej...

>> Pielgrzymka do Sanktuarium św. Antoniego więcej...

>> Wywiad z ks. Mirosławem Ładniakiem więcej...

>> XVIII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
       na Jasną Górę 
więcej...

>> "Kobieta - dar i tajemnica" - Lednica 2010  więcej...

>> Historia pewnej kapliczki... więcej...

>> Relacja ze spotkania młodych Taizé-Poznań
2009/2010r.
więcej...

>> Wywiad z p. Prezes zespołu "Brusowianki Polesie" więcej...[ mateusz.pl ]